• سگ نژاد رت تریر (rat terrier)

    سگ نژاد رت تریر

    سگ‌های رت تریر (rat terrier) چابک، خنده‌دار، پر انرژی، پر جنب وجوش و تعقیب‌کننده حشرات موذی هستند. رت تریر به عنوان خادم مردم در شکار موش بوده است.

عناوین اصلی