• چگونه سن اسب ها را تشخیص دهیم؟

    چگونه سن اسب‌ها را تشخیص دهیم؟

    گرچه تشخیص سن یک اسب دقیق نیست، اما باتوجه به دهان و دندان‌ها می‌توان سن تقریبی اسب را بدست آورد. در ادامه به نحوه تخمین زدن سن اسب باتوجه به دندان‌ها خواهیم پرداخت.

عناوین اصلی