• کلی سپتی سمی هموراژیک فوق حاد در شترمرغ

    کلی سپتی‌سمی هموراژیک فوق حاد در شترمرغ

    یکی از بیماری‌هایی که به دفعات در مزارع پرورش شترمرغ کشور مشاهده می‌شود و خسارات مالی فراوانی را به این مزارع وارد می‌کند، کلی سپتی‌سمی می‌باشد. عامل این بیماری، باکتری اشریشیاکلی است.

عناوین اصلی