• چنانچه گوسفندی بدور خودش بچرخد

    چنانچه گوسفندی بدور خودش بچرخد

    چنانچه گوسفندی بدور خودش بچرخد در صورت مشاهده علائم زیر باید اقدامات درمانی ذکر شده را پیش بگیرید. دقت فرمایید که مطالب فقط جهت اگاهی است و دامداران هرگز بدون مشورت با دامپزشک اقدام به خودردمانی نکنند.

  • بیماری چرخش یا سنوروس سربرالیس (C.cerebralis)

    بیماری چرخش یا سنوروس سربرالیس

    بیماری چرخش یا سنوروس سربرالیس (C.cerebralis) بر اثر وجود کرم نواری «تنیا مولتی‌سپس» و حمله آن به سیستم عصبی مرکزی گوسفند است که باعث ایجاد کیست و فشار داخل جمجه می‌شود.

عناوین اصلی