ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

سگ وست هایلند وایت تریر (West Highland White Terrier)

سگ وست هایلند وایت تریر (West Highland White Terrier) ۱۳۹۸/۵/۲۶ 11:24:28 AM

سگ وست هایلند وایت تریر (West Highland White Terrier)، تریر کوچکی است که بلندی موهای صاف و سفیدی دارد. این تریر باهوش کوچک آموزش‌ها را به راحتی فرا می‌گیرد. نسبت به بقیه سگ‌ها از گروه تریر خود استوارتر می‌باشد.

عناوین اصلی