• ماهی پلاتی یاقوتی تایگر (Tiger Ruby Platy)

    ماهی پلاتی یاقوتی تایگر

    ماهی پلاتی یاقوتی تایگر (Tiger Ruby Platy) دارای بدنی سفید رنگ به همراه خط های قرمز عمودی بر روی آن است. زیستگاه این ماهی کشور سنگاپور است.

عناوین اصلی