• آب ژاول (هیپو کلریت سدیم، کلروکس، داکین، وایتکس)

    آب ژاول، هیپو کلریت سدیم، کلروکس، داکین، وایتکس

    ماده اصلی موجود درآب ژاول محلول هیپوکلریت دو سود می‌باشد. رایج‌ترین ماده‌ای که از آن به عنوان سفیدکننده استفاده می‌شود آب ژاول است. ماده اصلی و موثر در آب ژاول هیپوکلریت سدیم است.

عناوین اصلی