• کاربرد اشعه ماورا بنفش uv در ضدعفونی

    کاربرد اشعه ماورا بنفش uv در ضدعفونی

    ضدعفونی با اشعه ماوراءبنفش uv نه فقط به عنوان یک روش با ارزش و موثر شناخته شده، بلکه در خیلی از موارد به عنوان مکمل سایر روش‌های ضدعفونی به کار گرفته می‌شود.

عناوین اصلی