ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

آهک

آب آهک یا آهک زنده

آب آهک یا آهک زنده ۱۳۹۸/۴/۲۷ 11:23:51 AM

آهک ارزان‌ترین گندزدا است و حسن آن نداشتن بو و بی‌ضرر بودن آن برای انسان، حیوانات و پرندگان است و در همه‌جا یافت می‌گردد.

عناوین اصلی