• پرولاپس رحم در گاو و حیوانات نشخوارکننده

    پرولاپس رحم در گاو و حیوانات نشخوارکننده

    پرولاپس رحم به بیرون‌زدگی رحم از سرویکسی که کاملاً متسع شده باشد، گفته می‌شود. این عارضه خاص نشخوارکنندگان در اواخر آبستنی می‌باشد ولی گاهی بعد از زایمان نیز دیده می‌شود.

  • پرولاپس واژن در میش

    پرولاپس واژن در میش

    پرولاپس واژن (Vaginal prolapse) در میش‌ها عموماً در اواخر آبستن اتفاق می‌افتد و گاهی اوقات بعد از زایمان دیده می‌شود و به ندرت پرولاپس واژن غیر مرتبط با آبستنی و زایمان اتفاق می‌افتد.

عناوین اصلی