ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اسب پونی دارتمور (dartmoor pony)

اسب پونی دارتمور (dartmoor pony) ۱۳۹۸/۴/۱۹ 11:29:55 AM

اسب پونی دارتمور (dartmoor pony) بر خلاف همسایه خود یعنی پونی اکسمور در طول قرن‌های متمادی که در ارتفاعات مورلند در منطقه دوون در جنوب غربی انگلستان آزادانه زندگی می‌کردند.