• پودر استریل قابل تزریق Ceftiprin

    سفتیوفور 1 گرم (سفتی پرین 1)

    سفتی پرین

    هر ویال داروی سفتی پرین حاوی 1 گرم سفتیوفور می‌باشد که بعد از آماده‌سازی محلول آن معادل 50 میلی‌گرم سفتیوفور پایه (Base) به صورت ملح سدیم در یک میلی‌لیتر خواهد داشت. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

عناوین اصلی