ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند نژاد سافولک (Suffolk)

گوسفند نژاد سافولک (Suffolk) ۱۳۹۸/۴/۱۶ 9:52:23 AM

گوسفند نژاد سافولک (Suffolk sheep) از ترکیب دو نژاد میش‌های Norfolk و قوچ‌های Southdown به وجود آمده و گوسفند تولید شده خصوصیات بهتری نسبت به والدین خود دارد.

عناوین اصلی