ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

ماهی پلاتی میکی موس آبی (Blue Mickey Mouse Platy)

ماهی پلاتی میکی موس آبی (Blue Mickey Mouse Platy) ۱۳۹۸/۴/۱۵ 10:11:33 AM

ماهی پلاتی میکی موس آبی (Blue Mickey Mouse Platy) دارای بدنی آبی رنگ به همراه نقاطی میان دم و بدن است. بدن این ماهی متمایل به نقره‌ای نیز می‌تواند باشد.

عناوین اصلی