ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

ببر جاوا

(Javan tiger (Panthera tigris sondaica

ببر جاوا

ببر جاوا ۱۳۹۸/۴/۳ 12:22:36 PM

ببر جاوا منقرض شده است، آنها در دهه 1980 در جزیره‌ی جاوای اندونزی ساکن بودند.

عناوین اصلی