• (Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae

    ببر سوماترایی

    ببر سوماترایی

    ببر سوماترایی تنها در جزیره سوماترای اندونزی یافت می‌شود و در لیست قرمز به‌شدت در معرض خطر قرار دارد. ببرهای سوماترایی کوچکترین زیرگونه‌ی ببرها هستند.

عناوین اصلی