ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

(Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae

ببر سوماترایی

ببر سوماترایی ۱۳۹۸/۴/۳ 12:09:05 PM

ببر سوماترایی تنها در جزیره سوماترای اندونزی یافت می‌شود و در لیست قرمز به‌شدت در معرض خطر قرار دارد. ببرهای سوماترایی کوچکترین زیرگونه‌ی ببرها هستند.

عناوین اصلی