ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

ببر هندو چین

(Indo-Chinese tiger (Panthera tigris corbetti

ببر هندو چین

ببر هندو چین ۱۳۹۸/۴/۳ 12:02:11 PM

ببر گونه‌ی هندوچین با عنوان ببر کوربت (Corbett's tiger) نیز شناخته می‌شود. آنها در لیست قرمز IUCN در معرض خطر قرار دارند.

عناوین اصلی