• خرگوش مینی ساتین (Mini satin)

    خرگوش مینی ساتین

    یکی از کوچکترین نژادهای خرگوش، مینی ساتین (Mini satin) است. خز آن‌ها بسیار نرم و لطیف بوده و درخشندگی زیبایی دارد. اگر آنها را از کودکی اجتماعی کنید، همدم‌های فوق‌العاده خوبی خواهند شد.

عناوین اصلی