ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گوسفند نژاد دورست هورن (Dorset Horn)

گوسفند نژاد دورست هورن (Dorset Horn) ۱۳۹۸/۳/۲۷ 3:35:22 PM

گوسفند نژاد دورست هورن (Dorset Horn) یکی از متمایزترین نژادهای گوسفند در جهان است زیرا هم میش و هم قوچ این نژاد دارای شاخ می‌باشند.

عناوین اصلی