ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تکامل اسب

آشنایی با تکامل اسب

آشنایی با تکامل اسب ۱۳۹۸/۳/۱۸ 10:27:30 AM

سنگواره‌هایی متعلق به نخستین اسب‌های موجود بر روی زمین یافت شده است که سیر تکاملی اسب‌ها و ظاهر اولیه آنها را بازگو می‌کند.

عناوین اصلی