ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

عارضه ژنتيكی گاوهای هلشتاین

عارضه ژنتيكی گاوهای هلشتاین ۱۳۹۸/۳/۱۸ 10:27:27 AM

این حالت یک نقص ژنتیکی در گاوهای هلشتاین است و اختلالی است که در آنزیم یورودین منو فسفات سنتتاز رخ می‌دهد. DUMPs از عبارت Deficiency Uridine Monophosphate synthase مشتق شده است.

عناوین اصلی