ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تب قرمز

تشخیص، کنترل و پیشگیری بابزیوز

تشخیص، کنترل و پیشگیری بابزیوز ۱۳۹۸/۳/۵ 2:05:04 PM

گونه‌های مختلف بابزیا تنها بوسیله کنه‌ها قابل انتقال هستند و ناقلین دیگر برای انتقال بیماری نقشی ندارند و سایر راه‌های انتقال از نقطه نظر اپیدمیولوژی قابل توجه نیستند کنه‌ها میزبان‌های اصلی و واقعی بابزیا‌ها می‌باشند.

عناوین اصلی