• ماهی شارک آپولو (Apollo Shark)

    ماهی شارک آپولو

    ماهی شارک آپولو (Apollo Shark) دارای رنگ نقره‌ای شفاف است. این ماهی در طبیعت با شکار حشرات از سطح آب تغذیه می‌نماید.

عناوین اصلی