ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

آنژین های کلی باسیلی در شترمرغ

آنژین های کلی باسیلی در شترمرغ ۱۳۹۸/۲/۱۸ 2:52:39 PM

برای جوجه‌هایی که در گرم‌خانه از تخم خارج می‌شوند آنژین‌های کلی باسیلی یکی از بیماری‌های معمول در طول هفته‌های اول زندگی می‌باشد.

عناوین اصلی