• حشره کش زهرک

    مایع حشره‌کش زهرک

    پودر و مایع حشره‌کش زهرک محصولی از شرکت حامیان سرزمین سبز آدینه بوده و برای کشتن انواع حشرات مزاحم مناسب می‌باشد.

عناوین اصلی