• سلامت نوک در پرنده های خانگی

    سلامت نوک در پرنده‌های خانگی

    نوک پرنده عضوی بسیار مهم بوده و سلامت پرنده در گرو سلامت نوک اوست. در ادامه به بررسی مشکلات رایج در نوک پرندگان زینتی و راه‌های حفظ سلامت آن خواهیم پرداخت.

عناوین اصلی