• سگ نژاد شیبا اینو (Shiba Inu)

    سگ نژاد شیبا اینو

    سگ نژاد شیبا اینو (Shiba Inu) سگی کوچک جثه و جمع و جور است. دوست داشتنی، مهربان و آموزش‌پذیر است. سگ‌های تمیزی هستند و بسیار کم پارس می‌کنند و همیشه در کنار و نزدیکی صاحبش می‌ماند.

عناوین اصلی