• خرگوش نژاد هلندی (Dutch Rabbit)

    خرگوش نژاد هلندی

    خرگوش هلندی (Dutch Rabbit) به اسم‌های هلندر (Hollander) یا براباندر (Brabander) نیز شناخته می‌شود. به علت وجود خطوط و الگوهای رنگی خاص روی پوست خود به خوبی شناخته می‌شود.

عناوین اصلی