• واکسن‌های ویروسی دامی

    واکسن چند ظرفیتی تب برفکی

    واکسن چند ظرفیتی تب برفکی

    واکسن چند ظرفیتی تب برفکی به منظور ایجاد ایمنی فعال در نشخوارکنندگان و سایر دام‌های حساس علیه تیپ‌های مختلف ویروس تب برفکی موجود در واکسن استفاده می‌شود. این واکسن محصولی از واکسن و سرم‌سازی رازی است.

عناوین اصلی