• زایشگاه ماهی چیست؟

    زایشگاه ماهی

    بیشتر ماهی‌های زنده‌زا علاقه زیادی به خوردن بچه‌های خود دارند، بنابراین برای جدا کردن آنها باید روش‌هایی را بکار برد که استفاده از زایشگاه ماهی بسیار مناسب و مفید است.

عناوین اصلی