• سگ نژاد سیلی هم تریر (Sealyham Terrier)

    سگ نژاد سیلی‌هم تریر

    سگ سیلی‌هم تریر (Sealyham Terrier) به رنگ‌های سفید و زرد مایل به سفید یافت می‌شود. سگ بسیار شجاعی است که میزان خشونت و جنجالی بودن در آن کمتر از سایر تریرها است.

عناوین اصلی