• بابزیوزیس (Babesiosis) در گاو

    بابزیوزیس Babesiosis در گاو

    بابزیاها به شکل گلابی و بدون رنگدانه به تعداد 2- 4 و بیشتر در جسم سلولی میزبان دیده می‌شوند. این انگل باعث بروز بابزیوزیس (Babesiosis) در گاو می‌شود.

عناوین اصلی