• مسمومیت طیور با انواع گازها

    مسمومیت طیور با انواع گازها

    گازهای مختلف موجود در دانه‌های طیور باعث ایجاد مسمومیت می‌شود و عوارض بسیاری را به‌دنبال دارد. در متن ذیل با برخی از این گازها آشنا می‌شویم.

  • مسمومیت های رایج در طیور

    مسمومیت‌های رایج در طیور

    مسمومیت در طیور اغلب با افزایش نرخ تلفات، کاهش ناگهانی سرعت رشد در گله‌های گوشتی یا افت میزان تولید در گله‌های مولد و تخمگذار از علائم اولیه مسمومیت در طیور هستند.

عناوین اصلی