• تعیین سن شتر از روی دندان ها

    تعیین سن شتر از روی دندان‌ها

    تعیین سن شتر از روی دندان‌ها کار سختی است شترها تا سن 7 سالگی و لاماها و الپاکاها تا سن 5 سالگی رشد می‌کنند.

عناوین اصلی