• برنامه واکسیناسیون اسب ها

    برنامه واکسیناسیون برای اسب

    هدف از واکسیناسیون اسب‌ها فراهم کردن و حفظ ایمنی فرد و گله در برابر بیماری‌های عفونی است. در ادامه به بررسی واکسن‌های تجاری موجود و نحوه و زمان واکسیناسیون خواهیم پرداخت.

عناوین اصلی