ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برنامه واکسیناسیون اسب ها

برنامه واکسیناسیون اسب ها ۱۳۹۸/۱/۱۷ 8:00:50 PM

هدف از واکسیناسیون اسب‌ها فراهم کردن و حفظ ایمنی فرد و گله در برابر بیماری‌های عفونی است. در ادامه به بررسی واکسن‌های تجاری موجود و نحوه و زمان واکسیناسیون خواهیم پرداخت.

عناوین اصلی