• محلول استریل تزریقی VETAXYL

  زایلازین (وتازایل)

  زایلازین ، وتازایل

  یک میلی‌لیتر از محلول زایلازین (وتازایل) شامل ۲۳/۳۱ میلی‌گرم زایلازین هیدروکلراید و 1 میلی‌گرم متیل - هیدروکسی بنزوات می‌باشد.

 • زایلازین هیدرو کلراید (رامپون) Xylazine Hydrochloride

  گزیلازین هیدرو کلراید

  داروی زایلازین هیدرو کلراید (رامپون) Xylazine Hydrochloride به صورت پودر سفید رنگ است که برای بیهوش کردن جانوران اهلی بیشتر استفاده می‌شود (اسب، گاو، گوزن و در کشور ما بیشتر برای کل و بز استفاده می‌گردد).

عناوین اصلی