ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اداره کردن میش ها در هنگام زایش (Lambing Management)

اداره کردن میش ها در هنگام زایش (Lambing Management) ۱۳۹۸/۶/۳۱ 12:19:28 PM

میش‌هائى که زایمان آنها نزدیک است باید در محلى دور از گله اصلى نگهدارى شوند و تحت‌نظر قرار گیرند. اگر در موقع جفتگیری، میش‌ها علامت‌گذارى شده باشند، تعیین تاریخ تقریبى زایش‌ها آسان خواهد بود.

اداره کردن میش ها در دوران آبستنی (Gestation Management)

اداره کردن میش ها در دوران آبستنی (Gestation Management) ۱۳۹۸/۶/۳۱ 11:49:21 AM

معمولاً حدود ۶ هفته پس از رها کردن قوچ در گله، بیشتر میش‌ها جفت‌گیرى کرده‌اند. پس از خارج کردن قوچ از گله باید برای راحت‌تر اداره کردن آن، میش‌ها را بر اساس زمان آبستنی علامت‌گذاری کرد.

همزمان سازی در گوسفند و بز

همزمان سازی در گوسفند و بز ۱۳۹۸/۱/۸ 9:56:55 AM

راه‌های اصولی برای باروری گوسفندان در خارج فصل این است که بعد از زایش، قوچ داخل گله نباشد. در این خبر روش همزمان‌سازی ذکر شده‌اند.

عناوین اصلی