ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه (Fleckvieh-Simmental)

گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه (Fleckvieh-Simmental) ۱۳۹۸/۱/۵ 12:10:11 PM

منشأ گاو نژاد گوشتی-شیری سمینتال-فلکویه (Fleckvieh-Simmental) کشور سوئیس بوده و دلیل پرورش آن به صرفه بودن در شرایط اقتصادی می‌باشد و با دادن کمترین علوفه و مواد کنسانتره بیشترین شیر و گوشت را به شما می‌دهد.

عناوین اصلی