• واکسن‌های باکتریایی دامی

    واکسن چهارظرفیتی آنترو توکسمی

    واکسن چهارظرفیتی آنترو توکسمی

    واکسن چهارظرفیتی آنترو توکسمی به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری اسهال عفونی بره‌‎ها، انتروتوکسمی، پرخوری یا قلوه نرمی و براکسی در گوسفند و بز/ بره و بزغاله استفاده می‌شود.محصولی از شرکت واکسن و سرم‌سازی رازی.

عناوین اصلی