ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اسب نژاد شاگیا (Shagya Arabian)

اسب نژاد شاگیا (Shagya Arabian) ۱۳۹۸/۱/۲۹ 10:41:59 AM

اسب نژاد شاگیا (Shagya Arabian) نژادی قدیمی بوده که خصوصیاتش آمیزه‌ای از اسب اصیل عرب (هیکلی ظریف و زیبا، با توان تحمل سختی و استقامت بالا، نگهداری آسان و انس ذاتی او با انسان‌ها) با نیازهای سوارکاری مدرن است.

اسب نژاد هانگرین هاف برد (hungarian halfbred horse)

اسب نژاد هانگرین هاف برد (hungarian halfbred horse) ۱۳۹۸/۱/۱۹ 2:43:18 PM

اسب نژاد هانگرین هاف‌برد (hungarian halfbred horse) اسبی بی‌پروا و نترس است بنابراین آنها را برای موقعیت‌های پرسرو صدا و خطرناک مناسب می‌دانند. آنها اسب‌های جنگی قوی‌ای هستند.

اسب نژاد نانیوس (nonius horse)

اسب نژاد نانیوس (nonius horse) ۱۳۹۸/۱/۵ 11:16:44 PM

اسب نژاد نانیوس (nonius horse) اندام ورزیده‌ای مانند اسب فویوزوی تکامل یافته دارد و در مزرعه مرکز پرورش اسب مزوهگایز که توسط امپراطور جوزف دوم تاسیس شد نگهداری می‌شود.

اسب نژاد فوریوزو (furioso horse)

اسب نژاد فوریوزو (furioso horse) ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ 9:52:32 AM

یکی از مهم‌ترین نژاد‌های پرورش یافته در این مرکز پرورش اسب در مجارستان اسب نژاد فوریوزو (furioso horse) بوده که عمدتاً از آمیزش اسب تروبرد با مادیان مجارستانی تولید شد.

عناوین اصلی