• نگهداری طوطی کوتوله برزیلی

    نگهداری طوطی کوتوله برزیلی، افریقایی

    طوطی کوتوله افریقایی یا طوطی برزیلی به نام‌های گوناگونی شناخته می‌شوند و برخی به آن طوطی کوتوله، طوطی عشق و لاوبرد می‌گویند. طوطی برزیلی فیشر، طوطی برزیلی صورت هلویی و طوطی برزیلی نقاب‌دار از گونه‌های مختلف آن هستند.

عناوین اصلی