ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سگ سالوکی

سگ نژاد سالوکی (Saluki)

سگ نژاد سالوکی (Saluki) ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ 12:31:37 PM

شکل ظاهری سگ نژاد سالوکی (Saluki) به طور طبیعی و از لحاظ اندازه و شکل موها بسته به مکان جغرافیایی آنها تفاوت می‌کند. سالوکی کاملاً از صاحب خود اطاعت می‌کند. نگهبان خوبی است و حالت تهاجمی ندارد.

عناوین اصلی