• دندان گرگی (WOLF TEETH)

    دندان گرگی در اسب

    دندان گرگی یک دندان پیش آسیای کوچک است که در برخی از اسب‌ها دیده می‌شود. وجود این دندان در آرواره بالا شایع‌تر بوده و کنار اولین دندان آسیای معمولی است.

عناوین اصلی