ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

کرم های انگلی در اسب

کرم های انگلی در اسب ۱۳۹۷/۱۲/۹ 11:02:43 AM

تعدادی از کرم‌های معده‌ای و روده‌ای می‌توانند انگل اسب‌ها شوند. شیوه زندگی آنها متفاوت است و به طرق مختلف اسب را تحت تأثیر قرار می‌دهند و توسط داروهای مختلف ازبین می‌روند.

عناوین اصلی