• دفع نشدن مکونیوم کره اسب

    دفع نشدن مکونیوم کره اسب

    دفع نشدن مکونیوم وضعیتی است که در کره‌های بسیار جوان در طول دو سه روز اول زندگیشان رخ می‌دهد.

عناوین اصلی