ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

دفع نشدن مکونیوم کره اسب

دفع نشدن مکونیوم کره اسب ۱۳۹۷/۱۲/۹ 10:23:12 AM

دفع نشدن مکونیوم وضعیتی است که در کره‌های بسیار جوان در طول دو سه روز اول زندگیشان رخ می‌دهد.

عناوین اصلی