• مسمومیت اسب

    مسمومیت اسب

    توضیح انواع مسمومیت‌ها و علائمشان در اسب از حوصله این مطلب خارج است. ولی دو نوع گیاه سمی شایع وجود دارد که تمام اسب‌دارها باید آنها را بشناسند.

عناوین اصلی