ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

تورم تیغک سم

تورم تیغک های سم اسب یا لامینیت

تورم تیغک های سم اسب یا لامینیت ۱۳۹۷/۱۲/۸ 3:53:55 PM

ما تورم تیغک‌های سم اسب یا لامینیت را بجای دسته‌بندی کردن در بیماری‌های اندام حرکتی در بیماری‌های گوارشی جای داده‌ایم. زیرا بروز آن از نوع تغذیه اسب ناشی می‌شود.

عناوین اصلی