• دندان گرگی (WOLF TEETH)

    دندان گرگی در اسب

    دندان گرگی یک دندان پیش آسیای کوچک است که در برخی از اسب‌ها دیده می‌شود. وجود این دندان در آرواره بالا شایع‌تر بوده و کنار اولین دندان آسیای معمولی است.

  • مشکلات دندانی در اسب

    مشکلات دندانی در اسب

    ساختمان گونه، دندان‌های آسیا و دندان‌های جلویی اسب با سطح ساییده شیب‌دار، بیانگر گرایش این ساختمان به تشکیل زوایای تیز در روی دندان است.

عناوین اصلی