• دستی کردن پرنده ترسیده

    دستی کردن پرنده ترسیده

    در این نوشته راهی برای رام و دستی کردن یک پرنده ترسو را توضیح خواهیم داد، اما قبل از آن باید به پاسخ چند سوال متداول بپردازیم.

  • آشنا کردن پرنده خانگی به اسمش

    آشنا کردن پرنده خانگی به اسمش

    اگر به تازگی پرنده خانگی جدیدی را به سرپرستی گرفته‌اید، این روزها هم شما و هم پرنده زیبای دوست‌داشتنی‌یتان در حال عادت کردن به یکدیگر هستید و او تلاش می‌کند تا با محیط جدید زندگی‌اش خو بگیرد.

عناوین اصلی