ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

کلستریدیوم تتانی عامل بیماری کزاز

کلستریدیوم تتانی عامل بیماری کزاز ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ 12:41:15 PM

کلستریدیوم تتانی عامل بیماری مهلک کزاز می‌باشد. کزاز یک بیماری عفونی بسیار کشنده مشترک بین انسان و پستانداران است که بوسیله زهرابه یا توکسین کزاز ایجاد می‌شود.

عناوین اصلی